← Вернуться

Koronka blogoslawioney P. Mariey, mátki páná nászego : ktora w sobie zámyka śiedm paćierzy y śiedmdzieśíąt zdrowych Mariy : ná pámiątkę śiedmiorákiego krwie wylania páná náβego: y siedmiorákiego wesela pánny błogosławioney matki iego

О произведении

Заглавие:
Koronka blogoslawioney P. Mariey, mátki páná nászego : ktora w sobie zámyka śiedm paćierzy y śiedmdzieśíąt zdrowych Mariy : ná pámiątkę śiedmiorákiego krwie wylania páná náβego: y siedmiorákiego wesela pánny błogosławioney matki iego
Ответственность:
Załuski Józef Andrzej
Место издания:
W Krakowie Kraków
Издательство:
1646
Количество страниц:
24 л.
Библиотека:
Российская национальная библиотека (РНБ)

Похожие