← Вернуться

Թորոսյան Մ. Գ.

Մշակույթի հանրայինընկալումներն արդի Հայաստաում Թ.00.06-"Մշակութաբանություն" մասագիտությամբ պատմկան գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն

О произведении

Автор:
Заглавие:
Մշակույթի հանրայինընկալումներն արդի Հայաստաում Թ.00.06-"Մշակութաբանություն" մասագիտությամբ պատմկան գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն
Место издания:
Երևան
Издательство:
ՀՀ.գիտությունների ազգային ակադեմիա հնագիտության եվ ազգագրության ինստիտուտ
Год издания:
Количество страниц:
22 c.
Примечание содержания:
Рез. рус., англ.
Общее примечание:
Рез. рус., англ.
ББК:
Ч11
Библиотека:
Российская национальная библиотека (РНБ)

Похожие