← Вернуться

... Z dziejów jçzyka polskiego. Objasnienia do rozprawy W.W. Makuszewa p. t. "Slady wplywu ruskiego ńa piśmiennictwo staropolskie", wydrukowanéj w czasopiśmie roszyjskim "Slawianskij sbornik" (t. 3) napisal Ad. Ant. Kryński. Warszawa. Druk K. Kowalewskiego 1879. 8°, 54 стр. и др. рец.

О произведении

Автор:
Ответственность:
[И. Бодуэн-де-Куртенэ]
Место издания:
Воронеж
Издательство:
тип. Губ. правл.
Год издания:
ценз.
Количество страниц:
16 с.
Примечание содержания:
Перед загл.: Библиография
Общее примечание:
Перед загл.: Библиография
Библиотека:
Российская государственная библиотека (РГБ)
Язык:
Русский

Похожие