← Вернуться

Аскер кызматчылырынын үй бүлѳлѳрү жѳнүндѳ кам кѳрүү - Кызыл Армия жѳнүндѳ бүткүл кѳргѳн камыбыздын тең жарымына барабар сельсоветтин председателине эскерме

О произведении

Место издания:
Фрунзе
Издательство:
Кыргызмамбас
Год издания:
ББК:
У9(2)277 я82
Библиотека:
Российская национальная библиотека (РНБ)

Похожие