← Вернуться

Երիցյան Հ.Ռ.

Վերազգային կորպորացիաների գործունեության արդի հիմնախնդիրները ՀՀ.-ում Ը.00.06"Միջազգային տնտեսագիտություն"մասնագիտության տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության սեղմագիր

О произведении

Автор:
Заглавие:
Վերազգային կորպորացիաների գործունեության արդի հիմնախնդիրները ՀՀ.-ում Ը.00.06"Միջազգային տնտեսագիտություն"մասնագիտության տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության սեղմագիր
Место издания:
Երևան
Год издания:
Количество страниц:
28 с.
Примечание содержания:
Рез. рус., англ.
Общее примечание:
Рез. рус., англ.
ББК:
Ф02(4/8)
Библиотека:
Российская национальная библиотека (РНБ)

Похожие