← Вернуться

Defensio pro theologis evangelicis seculi reformationis, sigillatim Luthero, Melanchthone, Bugenhagio, Sarcerio, Regio, Althammero, Corvino, Flacio, Heshusio, Simone Pauli, Jacobo Andreæ, Brentio, Heerbrando, Balth. Bidembachio, Luca Osiandro, Seniore, Chemnitio, Cornero, Musculo, Kirchnero; adversus dicam particularismi ipsis ab autore literarum de statu negotii irenici apud Tubingenses iniquissime impactam:

О произведении

Автор:
Ответственность:
Załuski Józef Andrzej
Место издания:
S.l.
Издательство:
s.n.
Год издания:
Количество страниц:
60, 4 с.
Библиотека:
Российская национальная библиотека (РНБ)

Похожие