← Вернуться

Նորագույն ջրաշիթային հիդրոպոնիկայի պայմաններում մի քանի եթերայուղատու մշակաբույսերի առանձնահատկությունները եվ աճեցման կենսատեխնոլոգիայի մշակումը Գ.00.14-"Կենսատեխնոլոգիա "մասնագիտությամբկենսաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության սեղմնագիր

О произведении

Автор:
Место издания:
Երևան, ՀՀ ԳԱԱ "Հայկենսախնոլոգիա"ԳԱԿ ՊՌԱԿ
Год издания:
Количество страниц:
22 с.
Примечание содержания:
Рез. рус., англ.
Общее примечание:
Рез. рус., англ.
ББК:
Д31
Библиотека:
Российская национальная библиотека (РНБ)

Похожие