← Вернуться

Ավետիսյան Ն.Ն.

Candida ցեղի սնկերի տարածվածության համաճարակաբանական բնութագիրը աղիքային միկրոբիոցենոզի խանգարումների դեպքում ԺԴ.00.16-"Համաճարակաբանություն"մասնագիտությամբ բժշկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն

О произведении

Автор:
Заглавие:
Candida ցեղի սնկերի տարածվածության համաճարակաբանական բնութագիրը աղիքային միկրոբիոցենոզի խանգարումների դեպքում ԺԴ.00.16-"Համաճարակաբանություն"մասնագիտությամբ բժշկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն
Место издания:
Երևան, Մ. Հերացի անվան Երեվանի պետականբժշկական համալսարան
Год издания:
Количество страниц:
22 с.
Примечание содержания:
Рез. рус., англ.
Общее примечание:
Рез. рус., англ.
ББК:
P51
Библиотека:
Российская национальная библиотека (РНБ)

Похожие